صدای هم باشیم

Written by Jade in 3 February 10

 

کمپین علیه هرگونه مجازات اعدام در ایران

 دانلود پی دی اف

پنجشنبه هشتم بهمن ماه 1388، مرد جوانی در ایران اعدام شد. در زمان وقوع جرائم انتصابی او بیشتر از 16 – 17 سال نمی توانسته داشته باشد. به این معنی او یکی دیگر از قربانیان سیاسی اعدامهای زیر 18 سال بود. اعترافات او زیر فشار و تهدید و در حالیکه خواهر باردارش در اطاق بازجوئی و در حضور او تهدید می شد گرفته شده بود . بچه ایکه بعد ها بدلیل همین فشار ها از میان رفت . او دو ماه قبل از انتخابات دستگیر، ولی با قول و وعده هائی که به او داده شده بود و با هماهنگی و به این امید که حکم سبکتری بگیرد خواست های حکومت را پذیرفته بود. او در سلول کوچک خود هر شب مطالب روز بعد را برای دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات تمرین می کرد. دادگاهی که وکیل مدافع او اگر پافشاری بر دفاع از موکلش می کرد خود نیز دستگیر می شد . آرش رحمانی پور در روز اعدامش فقط 20 سال داشت.

  محمد رضا علی زمانی در انتهای طناب دار دیگری در کنار آرش رحمانی پور به رقص مرگ مشغول بود. سرنوشت او هم مشابه آرش بود. او هم دو ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بود. هم سلولیش می گوید محمد رضا از اتفاقات بعد از انتخابات از من سوال می کرد چون هیچگونه اطلاعی خارج از چهاردیواری زندان نمی داشت. هم بندی محمد رضا همچنین می گوید که هر روزه اورا برای تمرین نقشش در دادگاههای نمایشی از سلول خارج می کردند. به محمد رضا علی زمانی هم قول و وعده حکم سبک تری را داده بودند، بشرط آنکه ایفای نقش خود را به بهترین نحو به انجام برساند. بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی و آئین دادرسی این دو نفر که به جرم محاربه محکوم به مرگ شده بودند در حالی اعدام شدند که پرونده اشان در دیوان عالی کشور در دست بررسی مجدد بود و حتی کلامی هم با آنها، خانواده هایشان و یا وکلایشان درباره اعدام قریب الوقوشان صحبت نشده بود. از خبر وحشتناک اعدام این دو نفر، خانواده ها و وکلایاشان همزمان با دیگران از طریق اخبار رسانه ها آگاه شدند. دنیا این دو اعدام را به شدت محکوم کرد.

ما امضاء کنندگان زیر نگرانی جدی خود را از نقض مستمر حقوق انسانی بازداشت شدگان قبل و بعد از انتخابات 1388، تشدید استفاده از خشونت علیه تظاهرکنندگان و زندانیان و خطر جدی اعدام 9 نفری که حکم شان تایید شده و 5 نفر دیگری که به اتهام محاربه در دادگاه های نمایشی به اعتراف مشغولند را اعلام می داریم. با محکوم کردن حکم اعدام به عنوان مجازات بدون در نظر گرفتن اینکه بر اساس قوانین شریعه صادر شده باشد و یا غیره، ما نگرانی شدید خود را برای تهدید واقعی اعدام برای 7 نفر عضو بازداشتی کمیته گزارشگران حقوق بشر خاصه کوهیار گودرزی و مهرداد رحیمی دو فعال حقوق بشر که متهم به محاربه شده اند را اعلام می داریم. ما همچنین برای سرنوشت بازداشت شدگان جامعه بهائی و خطر واقعی اعدام که آنها را نیز تهدید می کند نگرانی خود را اعلام می داریم.

  از آنجاییکه ما امضا کنندگان زیر معتقد هستیم که تمامی ما ایرانیان نقاط مختلف ایران بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و با هر عقیده و مرام و مسلکی که داریم با هم برابر هستیم، اگر در هر کجای ایران چوبه داری بر پا شود بی هیچگونه قید و شرطی آنرا محکوم می کنیم و تعهد می دهیم که با استفاده از تمامی توان خود از همدیگر حمایت متقابل خواهیم کرد.

 ما امضا کنندگان زیر از تمامی افراد، گروهها، سازمان ها، احزاب و تمامی فعالان و نهادهای حقوق بشری ایرانی و خارجی در سراسر جهان دعوت میکنیم تا با امضای این بیانیه صدای ایرانیان داخل ایران باشند که هر روزه زیر سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند و فریادرسی ندارند. ما باید بتوانیم با استفاده از امکانات و ارتباطات بین المللی در راستای جلوگيری از اعدام و سرکوب گسترده در ايران اقدام و به حمایت متقابل از یکدیگر برخیزیم.

به امید اینکه ما صدای هم باشیم …

 

امضا کنید:

http://gopetition.com/online/32775.html

or email:      london [at] aciiran [dot] com