پانل شماره 4

بررسي پي آمدهای بيست و پنج سال انقلاب و آينده ايران

متن افتتاحيه كنفرانس

برنامه کنفرانس

گزارش كنفرانس

شنبه: دوم اسفند 1382 ـ 21 فوريه 2004

پانل شماره 4 ـ اقتصاد و سرمايه گذاری

Home
Up
پانل شماره 1
پانل شماره 2
پانل شماره 3
پانل شماره 4
پانل شماره 5
پانل شماره 6
پي آمدهاي بيست و پنج سال انقلاب
گزارش  كنفرانس
داريوش
برنامه کنفرانس

 

17.15: دكترحسن منصور: وضع موجود و چالشهای پيش روی اقتصاد ايران ـ استاد دانشگاه ـ فرانسه

 

Hassan Mansoor is the Professor of Economics and Finance as well as the Program Advisor for Post graduate courses at Schiller International University of Paris.  He graduated in the field of Economics with specialisation in Energy Economics from the university of London in 1979.

Since then he has been teaching at the univerisities of Tehran, Stockholm, London Westminster, American University of Paris, American Gradulate School of Paris, MBA Institute of Paris and the Schiller International University of Paris.

Hassan Mansoor has published 2o books mostly in the field of economics and Finance among which some translation of the great works of Schumpeter, Russell and Bottomore. He is at present working as the Professor and advisor in Economics and consults both Private business and Public Sector.

 

بالا

17.40: دكتر فرهاد عاملي: ابعاد سرمايه گذاريهاي خارجي (جنبه حقوقي) ـ استاد دانشگاه ـ فرانسه

 

François AMELI is a Doctor of law of the Université de Paris I (Panthéon – Sorbonne).

He likewise holds Diplômes d’Etudes approfondies in International law (1984) and Private law (1985), each from the Université de Paris II (Panthéon – Assas).

Following a period as teacher’s assistant at the Université de Paris I, he joined with two law firms with practices at the Conseil d’Etat and the Cour de Cassation, before establishing his own firm in 1994.

He specializes in commercial law and international commercial law and represents Multinational companies as well as smaller entities for contract negotiations and international litigations.

He has authored several scholarly texts and articles in the fields of civil law, international law and international labor law.

His university career proceeds on a tract parallel to his private practice one, and he currently holds the position of Assistant Professor at the Université de Paris I (Panthéon – Sorbonne).

بالا