ايران كجاست، ايراني كيست؟

 

Home
روز جهانی زن
حکومت غیر متمرکز
خشونت عليه زنان
جنبش کارگری
نقش رسانه های ايرانی در برون مرز
بررسی انرژی و سلاح هسته ای
رسانه های ايرانی
ايران كجاست، ايراني كيست؟
بررسي پي آمدهاي بيست و پنج سال
"بعد از جمهوری اسلامي"
نظم نوين جهاني
کشورگريزی ايرانيان
ستارگان خاموش
نقش و برنامه اپوزيسيون
ايرانيان در خارج از ايران
ايران در سالي که گذشت - 2
ايران در سالي که گذشت
موسيقی ايران
پيامدهای بيست سال انقلاب
جامعه مدني، ولايت فقيه و هويت ملي
تحولات اخير افغانستان
جامعه مدني
زنان و جوانان
فرهنگ سياسي
رسانه های جمعي
حکومت و مذهب
آلودگي محيط زيست
مسائل افغانستان
استقرار دموکراسي
مسائل انقلاب 1357
هويت ملي
مسائل زنان
انديشه های سياسي-اجتماعي
ماهواره
مشکلات جمعيت
سينمای ايران
جغرافيای سياسي خليج فارس
اقتصاد و نفت
ايران در آستانه سال  2000
مشکلات فرهنگی – اجتماعی
اعدام
بلوچستان
حکومت غير متمرکز، فدراليسم ... ؟
حق حیات و کیفر مرگ
کنفرانس 3 - حق حیات و کیفر مرگ

در دست ساخت!

آينده ايران

ايران كجاست، ايراني كيست؟

29 ،  30 ،  31 خرداد 1383

18 ، 19 و  20 ژوئن 2004

 

با همکاری سازمان  ‘ABF’  ـ استکهلم ، سوئد

 

 

شبی به ياد ايران

 برنامه هنری با کلماتي از دکتر محمدعاصمي، معرفي چند هنرمند پناهنده ايراني و

داريوش با همراهی پيانو

 

روز اول

روز دوم

روز سوم

كنفرانس «ايران كجاست، ايراني كيست؟» در راستاي اراده مردم اين سرزمين و منافع مشتركشان براي حفظ اين آب و خاك برپا مي گردد. كنفرانس مجموعه انسان هائي را كه با تفكرات، ديدگاهها، اديان و زبان هاي متفاوت در سرتاسر اين مرز و بوم زندگي مي كنند و زيستگاه آنان «ايران» است را مورد تأكيد و توجه دارد.

هشدار اين كنفرانس به تمامي آنهائيست كه جامعه و كشور ما را بخودي و غيرخودي تقسيم كرده اند و غافل از آنند كه در اين سرزمين و در طي هزاره ها، كرد، ترك و لر و بلوچ و فارس با كليمي و مسيحي و شيعه و سني با يكديگر هم نشيني و زيست مشترك داشته اند.

 

جمعه 29 خرداد 1383 - 18 ژوئن 2004

بزرگداشت

ماموستا شيخ عزالدين حسيني، رهبر معنوي كردستان
پروفسور دكتر مسعود كمالي، پژوهشگر و استاد دانشگاه اپسالا، سوئد مدرنيته، اسلام، ايران و دموکراسي
دكتر مهرداد درويش‌پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه استكهلم، سوئد دموکراسی، هویت قومی و جامعه چند فرهنگی
پروفسور دكتر سعيد محمودي، پژوهشگر و استاد دانشگاه استكهلم، سوئد حقوق اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل

دكتر محمد عاصمي

مديرفرهنگنامه كاوه، مونيخ، آلمان: چه كسي ايراني نيست؟
شنبه 30 خرداد 1383 - 19 ژوئن 2004

دكتر ضياء صدرالاشرافي، پژوهشگر، پاريس، فرانسه

ايران كجاست، ايراني كيست؟

دكتر اصغر عبدي، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، انگلستان

پِيچيدگي های مسائل ملي و قومي در ايران
عليرضا اردبيلي، نويسنده و فعال حقوق بشر، سوئد علل سر نگرفتن بحث سازنده ميان طرفين مسأله ملي در ايران
سياوش دانشور، حزب كمونيست كارگری اصالت خاك يا اصالت انسان
ناصرمباركي، جبهه متحد بلوچستان ايران، لندن انگلستان هويت ايراني
احمد اسكندري، كارشناس مسائل كردستان روشنفكران و مسئله ملي در ايران
سازمان عرب های اهواز برای دموکراسي در ایران  

شبی به ياد ايران

 برنامه هنری با کلماتي از دکتر محمد عاصمي، معرفي چند هنرمند پناهنده ايراني و

داريوش با همراهی پيانو

بالا

يکشنبه 31 خرداد 1383 - 20 ژوئن 2004

ازيز بلوچ (داديار جبهه متحد بلوچستان ايران ، سوئد

ا يرا ن كجاست، ايراني كيست؟
حسن رحمان‌پناه، عضو کمیته مرکزی حزب كمونيست ايران و کومه له، سوئد  اوضاع سیاسی ایران، حل مسئله ملی و موضع کومه له
دكتر رضا حسين بُر، پژوهشگر، انگلستان ايران كجاست، ايراني كيست؟
عبدالرضا كريمي، نماینده حزب دموكرات كردستان ايران، آلمان فدرالیسم و آینده کشور
زاگرس خسروی، کومه له – سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ایران مسئله ملي در ايران دموکراتیک
مقاله: دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه، انگلستان:ضرورت یکپارچگی اقتصاد ملی و همپیوندی منطقه ای و جهانی

بالا

Home دکتر حسين لاجوردی درباره ما اهداف امور مالی ديدگاه نظرسنجی کنفرانسهای گذشته کنفرانسهای آینده Against Executions in Iran سخنرانان حقوق بشر کتابها فیلم ها YOUTUBE تماس با ما جستجو