پانل شماره 1

 

Home
Up
پانل شماره 1
پانل شماره 2
پانل شماره 3
پانل شماره 4
پانل شماره 5
پانل شماره 6
پي آمدهاي بيست و پنج سال انقلاب
گزارش  كنفرانس
داريوش
برنامه کنفرانس

بررسي پي آمدهاي بيست و پنج سال انقلاب و آينده ايران

متن افتتاحيه كنفرانس

برنامه کنفرانس

گزارش كنفرانس

جمعه: اول اسفند 1382 ـ 20 فوريه 2004

پانل شماره 1  - آسيب هاي اجتماعي

: دكتر حسين لاجوردي: تلاشي اجتماعي در 25 سال گذشته - جامعه شناس ـ فرانسه

  •  PhD in Sociology (Demography) from The Sorbonne, Paris - 1978

  • Statistics and Demography Specialist - the Centre of Statistics of Iran - 1967-1980

  • Senior Researcher - the Social Research and Study Institute, Tehran University - 1970 -1972

  • Executive Project Manager, Population Growth in Iran on behalf of United Nations Development and  Population (UNDP) -1973 - 1976

  •  Senior lecturer on Research Methodology, Tehran University and other Universities - 1978 - 1982

  • Various Research Projects with French Universities and UN 1982 - 1992

  • President Association des Chercheurs Iraniens - established in 1992 to present day

 

  • Publications: Research and Studies on Social Psychology and Migration.


16.40: دكتر اكبر پويانفر: پي آمدهاي رواني - رفتاري در نظام هاي ديكتاتوري - فرانسه


17.05: داريوش :  بيماري اعتياد و آينده ايران  ـ مركز بهبودي معتادان ايراني (كانون آينه) - آمريكا

http://www.ayeneh.org/

www.behboudi.com

http://www.dariush2000.com/index.aspx?c=biography


17.30: شهرام فرزانه فر: گزارشي از كودكان خياباني ـ مركز حمايت از كودكان خياباني ايران ـ سوئد

http://www.iranstreetchildren.com/


17.55: دكتر حسين فرهمند: آزادي فردي، آزادي جنسي، سكسولوگ - فرانسه

دکتر حسين فرهمند سال 1949 در تهران زاده شد. پزشکی را در دانشگاههای پهلوی شيراز و ملی ايران تمام کرد. در همان سالهای دانشجويی  با روزنامه آيندگان همکاری داشت و سردبير آيندگان ادبی بود. هنگام انقلاب يکی از پنج عضو شورای سردبيری آن روزنامه  شد.  از 1980 به فرانسه آمد و در رشته های ايميونولوژی و ژنتيک مطآلعه و تحقيق کرد. از 1990 به سکسولوژی و بعد اندرولوژی (مردشناسی) پرداخت و تخصص دانشگاهی گرفت. دکتر حسين فرهمند در مطب خصوصی خود و در بيمارستانهای پاريس کار مي کند. او پژوهشی استثنائی در باره مقايسه رفتار جنسی زنان ايرانی و فرانسوی انجام داده است.

Home Up Next